Prace nad słownikiem trwają

Dziś odbyło się spotkanie grupy roboczej, podczas którego przedyskutowaliśmy wątpliwości powstałe podczas pracy nad biogramami „Słownika muzyków Rzeczpospoliej XVIII wieku”. Uszczegółowiliśmy też zasady edytorskie dotyczące realizacji projektu.

Podczas webinarium, które odbyło się online na platformie Google Meet, obecni byli: Alina Żórawska-Witkowska, Danuta Popinigis, Aleksandra Patalas, Magdalena Walter-Mazur, Alina Mądry, Irena Bieńkowska, Anna Ryszka-Komarnicka i Olga Lisiecka.

Spotykamy się online

Dziś odbyło się webinarium, podczas którego uczestnicy projektu przedyskutowali, zweryfikowali i ustalili zasady edytorskie dotyczące realizacji „Słownika muzyków Rzeczpospoliej XVIII wieku”.

Choć wcześniej planowaliśmy tradycyjne spotkanie inauguracyjne w siedzibie warszawskiego Instytutu Muzykologii, ze względu na ograniczenia w zgromadzeniach i przemieszczaniu się spowodowane epidemią koronawirusa, mogliśmy porozmawiać wyłącznie za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Podczas webinarium obecni byli wszyscy uczestnicy projektu.

Umowa podpisana!

Miło nam poinformować, że – mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa – podpisano wczoraj umowę grantową z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ten oto sposób prace nad „Słownikiem muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku” dziś oficjalnie ruszyły.