Meet the authors of the lexicon (their initials are used to indicate creators of definite notes).

 • Marek Bebak – MBeb
 • Irena Bieńkowska – IBień
 • Alicja Dacewič – ADac
 • Tomasz Fatalski – TFat
 • Maciej Jochymczyk – MJoch
 • Julia Leszczyńska – JLesz
 • Alina Mądry – AMąd
 •  – JMMich
 • Olga Olejniczak – OOle
 • Szymon Paczkowski – SzPacz
 • Aleksandra Patalas – APat
 • Mirosław Płoski – MPło
 • Danuta Popinigis – DPop
 • Remigiusz Pośpiech – RPoś
 • Anna Ryszka-Komarnicka – ARysz-Kom
 • Urszula Świątek – UŚwi
 • Magdalena Walter-Mazur – MWal-Maz
 • Alan Woźniak – AWoź
 • Alina Żórawska-Witkowska – AŻór-Wit

The authors’ profiles were presented in the drop-down menu above.