Absolwentka muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W obszarze jej zainteresowań naukowych mieści się historia muzyki polskiej między XVI a XVIII wiekiem oraz dzieje patronatu muzycznego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej od XVII do XVIII wieku. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów poświęconych przede wszystkim zagadnieniom mecenatu muzycznego na dworach polsko-litewskiej magnaterii, autorką książki Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa 2013 oraz wydań źródłowo-krytycznych muzyki XVII-XVIII wieku, które ukazały się m.in. w seriach Fontes musicae in Polonia i Musica Revelata.