Popularyzujemy ideę słownika

Zespół Słownika muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku nadal intensywnie pracuje nad tworzeniem treści, ale – zgodnie z planami – wkłada dużo wysiłku w popularyzowanie idei tego dzieła. Szczególnie pracowity był pod tym względem listopad mijającego roku.

W tymże miesiącu o wyzwaniach związanych z realizacją Słownika muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku opowiadała dr hab. Irena Bieńkowska, prof. UW podczas V Konwencji Muzyki Polskiej w Warszawie.

Idea Słownika popularyzowana była także w Gnieźnie podczas spotkania w Archiwum Archidiecezjalnym – prace nad Słownikiem zrelacjonował Alan Woźniak.

Alan Wozniak_Gniezno
Konwencja_2
previous arrow
next arrow

Podkast o włoskich śpiewakach Teodora Lubomirskiego

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego słownikowego podkastu – Anna Ryszka-Komarnicka z Uniwersytetu Warszawskiego opowiada o włoskich śpiewakach na dworze Teodora Lubomirskiego w Krakowie i Łańcucie.

W kolejnych odsłonach podkastu członkowie zespołu opracowującego „Słownik muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku” opowiadają o swoich naukowych fascynacjach i odkryciach, popularyzując w ten sposób ideę słownika i upowszechniając wyniki prowadzonych przez siebie badań.

Nasze podkasty są dostępne również na globalnych platformach streamingowych:

Ściągnij odpowiednią aplikację na swój smartfon – nie przegapisz żadnej premiery!

(Uwaga! Aktualizacja kanałów na platformach streamingowych trwa od kilku godzin do kilku dni!)

Konferencja słownikowa za nami

IMG_3693
IMG_3716
IMG_3728
IMG_3745
IMG_3746
IMG_3774
IMG_3779
IMG_3800
IMG_3802
IMG_3814
IMG_3824
IMG_3831
IMG_3839
IMG_3847
IMG_3850
IMG_3880
IMG_3891
IMG_3894
IMG_3903
IMG_3911
IMG_3925
IMG_3928
IMG_3938
IMG_3940
IMG_3943
IMG_3957
IMG_3967
IMG_3973
IMG_3983
IMG_3990
IMG_3993
IMG_4009
IMG_4013
IMG_4030
IMG_4036
IMG_4047
IMG_4053
IMG_4054
IMG_4064
IMG_4066
IMG_4079
IMG_4084
IMG_4102
IMG_4106
IMG_4119
IMG_4126
IMG_4133
IMG_4136
IMG_4163
IMG_4176
IMG_4181
IMG_4192
IMG_4197
IMG_4203
IMG_4205
IMG_4208
IMG_4213
IMG_4219
IMG_4222
IMG_4227
IMG_4230
IMG_4241
IMG_4254
IMG_4259
IMG_4264
IMG_4282
!!sala
IMG_20221208_095156274
IMG_20221208_100300468
IMG_20221208_100515206
IMG_20221208_110210415
IMG_20221208_110311378
IMG_20221208_114211248(1)
IMG_20221208_114317690
IMG_20221208_114342621
IMG_20221208_121404703
IMG_20221208_124400081
IMG_4219
IMG_4226
unnamed
previous arrow
next arrow

W dniach 7-8 grudnia 2022 r. w Sali Kolumnowej Budynku Pomuzealnego Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ogólnopolska konferencja muzykologiczna Słownik muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku: ośrodki – twórcy – dzieła, promująca prace grupy badaczy, która w ciągu najbliższych trzech lat będzie pod kierunkiem dr hab. Ireny Bieńkowskiej z Instytutu Muzykologii UW realizowała projekt obejmujący muzyczne dziedzictwo dawnej Rzeczpospolitej. Program jest prowadzony pod egidą Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zaś finansowany jest przez Ministra Nauki i Edukacji.

Podczas sesji powitalnej, po słowach zachęty wygłoszonych przez prof. Małgorzatę Karpińską, Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Iwonę Lindstedt, prof. UW, dyrektor Instytutu Muzykologii UW, dzieje Rzeczpospolitej XVIII wieku przypomniała uczestnikom spotkania prof. Zofia Zielińska, która wygłosiła wykład pt. Rzeczpospolitej XVIII wieku – doświadczenie niesuwerenności. Z kolei inauguracyjny wykład muzykologiczny zaprezentowała prof. Alina Żórawska-Witkowska – przywołała ona postać nietuzinkowego właściciela jednego z najważniejszych kulturalnych ośrodków Rzeczpospolitej – Nieświeża – Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”.

Następnie głos zabrała prof. Katarzyna Mikocka-Rachubowa z Instytutu Sztuki PAN, wieloletnia autorka i kierowniczka prac nad Słownikiem artystów polskich i obcych w Polsce działających, dzieląc się ze zgromadzonymi doświadczeniem z prowadzenia projektu. Tuż po niej dr hab. Irena Bieńkowska, kierownik grantu, zaprezentowała założenia i cele projektu Słownik muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku, a prof. Danuta Popinigis przedstawiła raport o stanie prac nad biogramami muzyków działających w Gdańsku.

Pierwsza sesja prowadzona przez prof. Alinę Mądry (UAM), a druga przez dr hab. Annę Ryszkę-Komarnicką (UW) dotyczyła zagadnień związanych z interpretacją źródeł archiwalnych. Jako pierwszy głos zabrał prof. Czesław Grajewski (UKSW), omawiając niebadaną wcześniej od strony muzykologicznej księgę przychodów zakrystii kościoła Bożego Ciała w Krakowie (1711–1787) – w kontekście prac słownikowych źródło to przyniosło nowe dane o muzykach oraz uzupełniło informacje o artystach wcześniej w literaturze już znanych. Prof. Remigiusz Pośpiech (UWr) przybliżył słuchaczom źródła jasnogórskie dotyczące działającej na Jasnej Górze kapeli paulinów, a w następnej kolejności prof. Magdalena Walter-Mazur (UAM, nieobecna podczas obrad, jej referat odczytał student UW, Mariusz Kierasiński) zwróciła uwagę na nieznany dotychczas rękopis z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, zawierający informację o muzykach jezuickiej bursy w Krakowie w latach 30. XVIII wieku. Ożywioną dyskusję wzbudził referat prof. Agnieszki Leszczyńskiej (UW), dotyczący poloneza Pożegnanie Ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego i dowodzący, że rzeczywistym autorem tej kompozycji jest Napoleon Sowiński. Na zakończenie obrad pierwszego dnia konferencji zgromadzeni wysłuchali referatu prof. Aliny Mądry (UAM) poświęconego nowo odkrytym źródłom dotyczącym Wojciecha Dankowskiego.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się sesją poświęconą postaciom twórców i wykonawców. Prof. Aleksandra Patalas (UJ) zaprezentowała niezwykle interesujące nowe ustalenia dotyczące wczesnych lat życia  Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, a Michał Jagosz (student UW) – nowo pozyskane dane o Mikołaju Zygmuntowskim, wirtuozie wiolonczeli. Czwartą sesję konferencji, poświęconą muzycznemu patronatowi magnaterii świeckiej, wypełniły wystąpienia prof. Szymona Paczkowskiego (UW), dr hab. Anny Ryszki-Komarnickiej (UW) i dr hab. Ireny Bieńkowskiej (UW), dotyczące kolejno kapeli Jakuba Henryka Flemminga, jednej ze śpiewaczek dworu Hieronima Floriana Radziwiłła oraz Michała Kazimierza Ogińskiego jako muzyka-wykonawcy. Tę sesję uwieńczyły dwa komunikaty prezentujące najnowsze ustalenia na temat Wincentego i Franciszka Lesslów autorstwa mgr Tomasza Fatalskiego (doktorant UW) i mgr Jakuba Skrzeczkowskiego (absolwent UW).

Ostatnia sesja była poświęcona patronatowi muzycznego kościoła i została poprowadzona przez prof. Tomasza Jeża (UW). Dr Marek Bebak (UJ) przedstawił imponujące wyniki kwerend, prowadzonych m.in. w Rzymie, na temat muzyków karmelickich działających w Rzeczpospolitej. Mgr Emilia Przybyszewska (doktorantka UAM) zaprezentowała wyniki prac nad twórczością mało znanego kompozytora G. Luny, dzieła którego przechowały się m.in. w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Obrady zamknął wykład mgr Alicji Dacewicz, doktorantki Instytutu Badań nad Kulturą Litewską w Wilnie, która przedstawiła panoramę życia muzycznego XVIII-wiecznego Wilna, prezentując muzyczne zespoły działające w ośrodkach zakonnych miasta.

Projekt Słownik muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku ma szansę wnieść istotny wkład w studia nad kulturą muzyczną naszego kraju. Szczególnie cenne jest interdyscyplinarne podejście do badań historii muzyki XVIII wieku, uwzględniające szeroki kontekst kulturowy badanego materiału źródłowego. Mamy nadzieję, że ukończony leksykon będzie użyteczny dla szerokiego grona odbiorców, a – z uwagi na dużą liczbę działających w Rzeczypospolitej artystów pochodzących z innych krajów – wyniki badań przeprowadzonych w ramach grantu posłużą nie tylko polskim badaczom i miłośnikom kultury XVIII wieku.

Nasza konferencja już 7-8 grudnia!


Zespół Słownika muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku uprzejmie zaprasza
na Ogólnopolską Konferencję Muzykologiczną zatytułowaną:

Słownik muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku
ośrodki – twórcy – dzieła

Spotkanie odbędzie się w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego (campus główny)
w dniach 7-8 grudnia 2022 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji.

Projekt jest finansowany przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach modułu „Dziedzictwo Narodowe”
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Zapraszamy na konferencję muzykologiczną!

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
oraz zespół Słownika muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku
serdecznie zapraszają na konferencję muzykologiczną:

Słownik muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku
ośrodki – twórcy – dzieła

Spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniach 7-8 grudnia 2022 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.
Agenda i miejsce konferencji zostaną podane wkrótce.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Projekt jest finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach modułu „Dziedzictwo Narodowe” programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

 

Podkast o muzykach kapeli parafialnej z Grodziska Wlkp.

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podkastu – Olga Olejniczak z UAM opowiada o muzykach kapeli parafialnej z Grodziska Wielkopolskiego.

W kolejnych częściach podkastu członkowie zespołu pracującego nad przygotowaniem „Słownika muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku” opowiadają o swoich naukowych fascynacjach, popularyzując w ten sposób ideę słownika i upowszechniając wyniki prowadzonych przez siebie badań.

Nasze podkasty są dostępne również na globalnych platformach streamingowych:

Ściągnij odpowiednią aplikację na swój smartfon – nie przegapisz żadnej premiery!

(Uwaga! Aktualizacja contentu na platformach streamingowych trwa do kilku dni!)

Podkast o muzyce trynitarzy już gotowy

Oto kolejny odcinek naszego podkastu, w którym dr Marek Bebak z UJ prezentuje przedmiot swoich badań – życie muzyczne w klasztorze krakowskich trynitarzy.

W kolejnych częściach podkastu członkowie zespołu pracującego nad przygotowaniem “Słownik muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku” opowiadają o swoich naukowych fascynacjach, popularyzując w ten sposób ideę słownika i upowszechniając wyniki prowadzonych badań.

Nasze podkasty są dostępne również na globalnych platformach streamingowych:

Znajdź odpowiednią ikonkę w swoim smartfonie i słuchaj bez ograniczeń!

(Uwaga! Aktualizacja contentu na platformach streamingowych trwa do kilku dni!)

Kolejna odsłona słownikowego podkastu

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podkastu, w którym prof. Alina Mądry z UAM prezentuje przedmiot swoich badań – muzyków kapeli farnej w Poznaniu.

W kolejnych częściach podkastu członkowie zespołu pracującego nad przygotowaniem “Słownik muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku” opowiadają o swoich naukowych fascynacjach, popularyzując w ten sposób ideę słownika i upowszechniając wyniki prowadzonych badań.

Nasze podkasty są dostępne również na globalnych platformach streamingowych:

Znajdź odpowiednią ikonkę w swoim smartfonie i słuchaj bez ograniczeń!

(Uwaga! Aktualizacja contentu na platformach streamingowych trwa do kilku dni!)

Posłuchaj naszych podkastów

Miło nam poinformować, że – w ramach popularyzowania idei słownika – uruchomiliśmy własny podkast. W pierwszym odcinku kierownik projektu, dr hab. Irena Bieńkowska, wyjaśnia idee, jakie przyświecają twórcom słownika.

Nasze podkasty są także dostępne na platformach streamingowych:

Obudź swój smartfon, kliknij w odpowiednią ikonkę i słuchaj bez ograniczeń!