Dr hab. Alina Mądry, prof. UAM – muzykolog, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca Rady Naukowo-Wydawniczej Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego, członek Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów, sekretarz Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, współpracownik Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, założyciel i prezes Stowarzyszenia Musica Patria. W latach 2012 – 2016 pracowała na stanowisku kustosza w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, oddział Muzeum Narodowego. Autorka dwóch książek, edycji źródłowo-krytycznych, kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Uczestniczyła w ponad pięćdziesięciu konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Realizowała granty naukowe związane z opracowywaniem źródeł muzycznych. W swojej działalności, zarówno naukowej jak i popularyzatorskiej, koncentruje się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z muzyką polską i powszechną od końca XVII do I połowy XIX wieku. Poszukuje, odkrywa i opracowuje nieznane dotąd źródła rodzimej muzyki.