Swoje zainteresowania naukowe prof. dr hab. Katarzyna Mikocka-Rachubowa koncentruje wokół zagadnień historii rzeźby XVI-XIX w., głównie rzeźby włoskiej w Polsce; sztuki i kultury artystycznej II połowy XVIII / XIX w.; polsko-włoskich relacji artystycznych w czasach nowożytnych. Autorka prawie pięciuset publikacji: książek, rozpraw, artykułów, recenzji, katalogów oraz artykułów biograficznych i biogramów rzeźbiarzy w „Słowniku artystów polskich i obcych w Polsce działających”, „Polskim słowniku biograficznym” i w „Allgemeines Künstler-Lexikon” (wyd. K.G. SAUR i De Gruyter Verlag).