Studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1981–1986. W Instytucie Muzykologii UW zatrudniony jest nieprzerwanie od 15 lutego 1987. Gościnie wykładał m.in. na Uniwersytecie w Tybindze (Eberhards Karls Universtität Tübingen), Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Karola w Pradze, a także w City University of New York i Juilliard School of Music w Nowym Jorku (2013). Jest autorem i redaktorem licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych o międzynarodowej recepcji.

Jego aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się na różnych aspektach historii kultury muzycznej od wieku XVII po wiek XIX, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z obszaru teorii i estetyki muzyki epoki baroku oraz historii opery. Jest też intensywnie zaangażowany w badania nad kulturą muzyczną Polski i Saksonii w czasach tzw. unii polsko-saskiej za panowania w Rzeczypospolitej Augusta II i Augusta III.