Muzykolog, zajmuje się kulturą muzyczną Gdańska, rękopisami muzycznymi, carillonami i muzyką carillonową. Autorka dwóch książek (Muzyka Andrzeja Hakenbergera, Gdańsk 1997; Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska, Gdańsk 2014, Berlin 2019), licznych artykułów, współautorka trzech katalogów tematycznych gdańskich rękopisów muzycznych (Music Collection from Gdańsk, Gdańsk/Kraków 2007, 2008, 2011) oraz współautorka serii edycji źródłowo-krytycznych (Thesaurus Musicae Gedanenesis, Gdańsk 2016–2019).