Prof. Zofia Zielińska od 1968 roku związana była z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach historii Polski XVIII wieku. Do najważniejszych publikacji Autorki należą: Walka “Familii” o reformę Rzeczypospolitej 1743-1752, Warszawa 1983; Ostatnie lata pierwszej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986; Republikanizm spod znaku buławy. Publicystyka Seweryna Rzewuskiego z lat 1788-1790, Warszawa 1988; O sukcesyi tronu w Polszcze 1788-1790, Warszawa 1991; Kołłątaj i orientacja pruska u progu Sejmu Czteroletniego, Warszawa 1991; Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku, Warszawa 2001; Listy Stanisława Augusta z podróży do Kaniowa (1787), “Kwartalnik historyczny”, R.CX, 2003, nr 4, s. 71-124. W 2010 odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.