Muzykolog, archiwista i bibliotekarz. Zainteresowania naukowe koncentruje głównie wokół zagadnień związanych z muzyką religijną XVII i XVIII wieku, kulturą muzyczną krakowskiej katedry, a także życiem muzycznym klasztorów funkcjonujących w dawnym Krakowie. Ponadto interesuje się źródłoznawstwem i edytorstwem muzycznym. Autor książki Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki (Kraków 2018), dwutomowego wydania Dzieł Wszystkich tego kompozytora (Kraków 2016) oraz kilkunastu artykułów.