Oto Autorzy słownika – nazwiska i inicjały, którymi oznaczone są poszczególne noty.

 • Marek Bebak – MBeb                        
 • Irena Bieńkowska – IBień                                     
 • Julia Leszczyńska – JLesz                         
 • Alina Mądry – AMąd
 •  – JMMich
 • Olga Olejniczak – OOle                          
 • Szymon Paczkowski – SzPacz                       
 • Aleksandra Patalas – APat                          
 • Danuta Popinigis – DPop                         
 • Remigiusz Pośpiech – RPoś                          
 • Anna Ryszka-Komarnicka – ARysz-Kom              
 • Magdalena Walter-Mazur – MWal-Maz                
 • Alina Żórawska-Witkowska – AŻór-Wit                 

Sylwetki Autorów zostały przedstawione w rozwijanym menu powyżej.