Katedra Historii Muzyki
Instytut Muzykologii

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 32
00-325 Warszawa
www.imuz.uw.edu.pl