Doktorantka muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła również studia licencjackie i magisterskie. Od 2013 roku pracuje w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu (obecnie na stanowisku adiunkta), gdzie jest kuratorem Działu Instrumentów Klawiszowych, Działu Instrumentów Mechanicznych, Działu Elektrofonów oraz zajmuje się muzealną edukacją.