Prace nad słownikiem trwają

Dziś odbyło się spotkanie grupy roboczej, podczas którego przedyskutowaliśmy wątpliwości powstałe podczas pracy nad biogramami “Słownika muzyków Rzeczpospoliej XVIII wieku”. Uszczegółowiliśmy też zasady edytorskie dotyczące realizacji projektu.

Podczas webinarium, które odbyło się online na platformie Google Meet, obecni byli: Alina Żórawska-Witkowska, Danuta Popinigis, Aleksandra Patalas, Magdalena Walter-Mazur, Alina Mądry, Irena Bieńkowska, Anna Ryszka-Komarnicka i Olga Lisiecka.