Spotykamy się online

Dziś odbyło się webinarium, podczas którego uczestnicy projektu przedyskutowali, zweryfikowali i ustalili zasady edytorskie dotyczące realizacji “Słownika muzyków Rzeczpospoliej XVIII wieku”.

Choć wcześniej planowaliśmy tradycyjne spotkanie inauguracyjne w siedzibie warszawskiego Instytutu Muzykologii, ze względu na ograniczenia w zgromadzeniach i przemieszczaniu się spowodowane epidemią koronawirusa, mogliśmy porozmawiać wyłącznie za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Podczas webinarium obecni byli wszyscy uczestnicy projektu.